سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس سازمان امور عشایر ایران
یک هزار میلیارد تومان به عشایر کشور اختصاص داده می‌شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران:

یک هزار میلیارد تومان به عشایر کشور اختصاص داده می‌شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: برای اجرای طرح های تولیدی و اقتصادی بیش از یک هزار میلیارد تومان به عشایر کشور اختصاص داده می‌شود.