چهار شنبه 1 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس دامپزشکی شهرستان آبیک
معدوم کردن ۱۷۰۰کیلوگرم مرغ غیرقابل مصرف در آبیک

رئیس دامپزشکی شهرستان آبیک خبرداد:

معدوم کردن ۱۷۰۰کیلوگرم مرغ غیرقابل مصرف در آبیک

رئیس دامپزشکی شهرستان آبیک گفت: محموله مرغ فاقد مجوز حمل دامپزشکی، پس از نمونه برداری، غیر قابل مصرف اعلام و معدوم شد.

seperator
مرغ‌ها هورمونی نیستند

رئیس دامپزشکی شهرستان آبیک:

مرغ‌ها هورمونی نیستند

رئیس دامپزشکی آبیک گفت: شائبه استفاده از هورمون‌ها در پرورش طیور صنعتی وجود ندارد، علاوه بر آن بدلیل تحمیل هزینه‌های زیاد اصولاً استفاده از هورمون‌ها در دوره پرورشی طیور فاقد توجیه اقتصادی است.