چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس دامپزشکی آبیک
انجام تست سل و بروسلوز برای بیش از ۶۹ هزار دام

رئیس دامپزشکی آبیک خبر داد:

انجام تست سل و بروسلوز برای بیش از ۶۹ هزار دام

رئیس اداره دامپزشکی سهرستان آبیک گفت: در سال 1395 در مجموع 32هزار و600 راس دام سنگین تحت پوشش تست سل و 36هزار و 488راس دام سنگین تحت پوشش تست بروسلوز قرار گرفتند.

seperator
جوجه‌های رنگی را در خانه نگهداری نکنید

رئیس دامپزشکی آبیک:

جوجه‌های رنگی را در خانه نگهداری نکنید

رئیس دامپزشکی شهرستان آبیک گفت: بیماری‌های مشترک بین طیور و انسان که ممکن است از طریق جوجه‌های رنگی به انسان منتقل شوند.

seperator
استفاده از مالاشیت گرین در استخرهای پرورش ماهی ممنوع است

رئیس دامپزشکی آبیک:

استفاده از مالاشیت گرین در استخرهای پرورش ماهی ممنوع است

رئیس دامپزشکی آبیک گفت‌: عملیات نظارت، پایش و کنترل بر مزارع آبزی پروری سردآبی و گرمابی شهرستان آبیک به صورت دوره ای توسط کارشناسان دامپزشکی شهرستان در حال انجام است.