سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس دادگستری آبیک
تهدید و توهین صدر جرایم آبیک است/ ورود بیش از ۱۹ هزار پرونده به محاکم قضایی

رئیس دادگستری شهرستان آبیک:

تهدید و توهین صدر جرایم آبیک است/ ورود بیش از ۱۹ هزار پرونده به محاکم قضایی

رئیس دادگستری شهرستان آبیک عنوان کرد: توهین، درگیری، نزاع و تهدید صدر جرائم شهرستان است.