چهار شنبه 25 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین
خبرنگاران، جهادگران عرصه اطلاع رسانی هستند

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین:

خبرنگاران، جهادگران عرصه اطلاع رسانی هستند

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین با بیان اینکه خود را صاحب رسانه و جزئی از این جمع می‌دانم؛ گفت: تمام کسانی که در عرصه خبر فعالیت می‌کنند با توجه به معیشت و سختی‌های کار به نوعی یک جهادگر هستند.