شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان قزوین معرفی شد
رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان قزوین معرفی شد

تغییر در سکوت خبری؛

رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان قزوین معرفی شد

رضا رسولی شربیانی در سکوت خبری جایگزین مهرنیا رئیس سابق دانشگاه پیام نور شد.