دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبیک
شکارچی کبک در شهرستان آبیک دستگیر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبیک:

شکارچی کبک در شهرستان آبیک دستگیر شد

یک شکارچی غیرمجاز که اقدام به شکار سه قطعه کبک در ارتفاعات شهرستان آبیک کرده بود، توسط ماموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک دستگیر شد.