جمعه 4 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان
دو سوداگر مرگ در قزوین دستگیر شدند

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

دو سوداگر مرگ در قزوین دستگیر شدند

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 10 کيلو و 950 گرم موادمخدر با دستگيري دو سوداگر مرگ خبر داد.

seperator
هشت کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

هشت کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف هشت کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک با دستگيري 2 سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف 33 کيلوگرم موادمخدر و دستگيري دو سوداگر مرگ در قزوین

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف 33 کيلوگرم موادمخدر و دستگيري دو سوداگر مرگ در قزوین

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 33 کيلوگرم موادمخدر در یک عملیات پلیسی و دستگيري دو سوداگر مرگ در استان خبر داد.

seperator
کشف 20 کيلوگرم موادمخدر و دستگيري دو سوداگر مرگ

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوین خبرداد:

کشف 20 کيلوگرم موادمخدر و دستگيري دو سوداگر مرگ

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 20 کيلوگرم موادمخدر در یک عملیات پلیسی و دستگيري دو سوداگر مرگ در در شهرستان آبیک خبر داد.

seperator
ناکامی سوداگران مرگ در قاچاق هروئین در قزوين

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

ناکامی سوداگران مرگ در قاچاق هروئین در قزوين

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 2 کیلو و 40 گرم هروئین و200 گرم شیشه در یک عملیات پلیسی در قزوین خبر داد.