چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دیکلوفناک
دیکلوفناک نخورید

بسته سلامت؛

دیکلوفناک نخورید

نتایج تازه‌ترین بررسی‌های محققان انگلیسی نشان می‌دهد، مصرف مسکن «دیکلوفناک» خطر سکته مغزی و حمله قلبی را تا 50 درصد افزایش می‌دهد.