پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دیپلماسی اقتصادی
کارنامه نامشخص معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی!

گزارش؛

کارنامه نامشخص معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی!

معاونت اقتصادی وزارت خارجه می‌تواند به عنوان تسهیل کننده روابط تجاری نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی داشته باشد.