دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دیوانه بازی ترامپ
تقاص می‌گیریم

یادداشت؛

تقاص می‌گیریم

تحلیل جامع مقام معظم رهبری از دیوانه ‌بازی‌های ترامپ و ضد انقلاب در سالروز 9 دی امسال، مخاطب را از هر گونه روشنگری در باره این پدیده بی نیاز می کند.