سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دیوان لاهه
دیوان لاهه اعتراض آمریکا درباره شکایت ایران را رد کرد

در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی؛

دیوان لاهه اعتراض آمریکا درباره شکایت ایران را رد کرد

دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه امروز خود برای بررسی شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی، اعتراض آمریکا در این باره را رد کرد.