سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دکتری96
شرایط و تاریخ تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی سال ۹۶

توکلی خبر داد

شرایط و تاریخ تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی سال ۹۶

مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی سال ۹۶ خبر داد.