دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دکتر نائینی
رتبه کشوری دانشگاه مورد رضایت نیست/ به کانون موسیقی مجوز فعالیت ندادیم

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) اعلام کرد:

رتبه کشوری دانشگاه مورد رضایت نیست/ به کانون موسیقی مجوز فعالیت ندادیم

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با بیان اینکه رتبه کشوری دانشگاه مورد رضایت نیست اعلام کرد: رسالت اصلی دانشگاه فعالیت در عرصه علمی و پژوهشی است به همین علت امجوز فعالیت به کانون موسیقی در دانشگاه را ندادیم.