سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دپوی زباله در قزوین
گزارش روز؛ سایت محمدآباد در مرحله اجرا معیارهای محیط زیستی را ندارد

در پی اظهارنظر سازمان بازرسی مبنی بر تخلفات شهرداری؛

گزارش روز؛ سایت محمدآباد در مرحله اجرا معیارهای محیط زیستی را ندارد

سایت مدیریت پسماند محمدآباد در استان قزوین روزانه بیش از 700تن زباله را پذیرش می‌کند که مخاطرات محیط زیستی را به دنبال دارد.