چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دولت احمد ی نژاد
چرا حسن روحانی مسئولیت قبول نمی‌کند؟

تنش‌های اقتصادی کنونی دستپخت دولت هست

چرا حسن روحانی مسئولیت قبول نمی‌کند؟

روحانی که خود را مبتکر و ژنرال عرصه حقوق و دیپلماسی می دانست، در روزهای انتخاباتی در تخریب و تحقیر رقبای خود ید طولانی داشت. وی در سخنرانی در اردبیل گفته بود: «کاسبان تحریم بدانند که تحریم ها برداشته شده و دیگر بازنمی‌گردد. شما می خواهید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلد هستید که با دنیا مذاکره کنید و آیا زبان دنیا را می دانید؟ در حالی که در فهم زبان ملت خود گرفتار هستید.»