سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دوستی های مجازی
فضاي ناپاک مجازي، بستر قتل‌هاي فجيع واقعي

گزارش؛

فضاي ناپاک مجازي، بستر قتل‌هاي فجيع واقعي

تكنولوژي‌هاي ارتباطي با فرهنگي وارداتي مخل آرامش افراد و خانواده‌هاي ايراني شده است...