جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دوام می آوریم
اصلاح‌طلبان لباس «امیر کبیر» را از تن «ظریف» درآوردند+عکس

تنزل اصلاحات را در پوستر « دوام می آوریم؛

اصلاح‌طلبان لباس «امیر کبیر» را از تن «ظریف» درآوردند+عکس

تنزل اصلاحات را در پوستر « دوام می آوریم» به خوبی می‌بینیم، جریانی که پیشتر ظریف را در لباس امیرکبیر تصویرسازی کرد امروز به دنبال زنده ماندن در فضای سیاسی است.