دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دلواری
قیام دلیران جنوب درسی برای جهان/ امروز رئیسعلی‌ها کم نیستند

به مناسبت ۱۲ شهریورماه؛

قیام دلیران جنوب درسی برای جهان/ امروز رئیسعلی‌ها کم نیستند

قیام جنوب درس بزرگی برای استعمار و استکبار بود؛ افرادی که با دست خالی و با تکیه بر اعتقاد و ایمان خود مقابل استعمارگران ایستادند و آنها را از این آب و خاک بیرون کردند.