پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دلدادگان
چرا مردم پایان «دلدادگان» را دوست نداشتند؟

گزارش؛

چرا مردم پایان «دلدادگان» را دوست نداشتند؟

با پخش آخرین قسمت سریال «دلدادگان» مخاطبان بسیاری از پایان‌بندی این سریال ناراضی بوده و واکنش‌هایی در صفحه‌های مجازی برخی عوامل و بازیگران این سریال از خود نشان دادند.