دو شنبه 7 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دلجویی
دیدار بروجردی و برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی با ظریف برای دلجویی

دهقانی خبرداد:

دیدار بروجردی و برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی با ظریف برای دلجویی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی از دیدار رئیس این کمیسیون و تعدادی از اعضا با وزیرامورخارجه کشورمان طی شب گذشته خبرداد.