دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دلار17هزارتومانی
 دلار 17 هزار تومانی بد نیست، خوب هم هست(!)

خبرآنلاین بازهم حاشیه ساز شد؛

دلار 17 هزار تومانی بد نیست، خوب هم هست(!)

یک سایت دولتی مدعی شد می‌توان خوشحال بود که ارز غیردولتی 17 هزار تومان باشد!