سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دفاع مقذس
قطعنامه ۵۹۸ چگونه امضا شد؟

گزارش؛

قطعنامه ۵۹۸ چگونه امضا شد؟

پذیرش قطعنامه 598 هرچند به معنای پذیرش آتش‌بس از سوی ایران بود، اما رژیم عراق بار دیگر به خاک ایران تجاوز کرد.