شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دعای توسل
چرا خواندن دعای توسل امام زمان (عج) در ماه شوال توصیه شده است؟

کارشناس علوم قرآنی توضیح داد:

چرا خواندن دعای توسل امام زمان (عج) در ماه شوال توصیه شده است؟

کارشناس علوم قرآنی درباره لزوم خواندن دعای توسل آقا امام زمان (عج) در ماه شوال توضیحاتی ارائه داد.