جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دسیسه اقتصادی
درس‌های اقتصادی برای دولتمردان ایران/ ترک‌ها برای مقابله با سقوط ارزش پول ملی‌شان چه کردند؟

گزارش؛

درس‌های اقتصادی برای دولتمردان ایران/ ترک‌ها برای مقابله با سقوط ارزش پول ملی‌شان چه کردند؟

دولتمردان ترک به جای انفعال و بی برنامگی در برابر دسیسه اقتصادی آمریکا از مردم برای مقابله با سقوط ارزش لیر در برابر دلار درخواست کمک کردند.