دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دستگیری شورای شهر قزوین
یکی از کاندیداهای شورای شهر در استان قزوین دستگیر شد

دادستان شهرستان البرز:

یکی از کاندیداهای شورای شهر در استان قزوین دستگیر شد

یکی از کاندیداهای شورای شهر در استان قزوین به اتهام خرید و فروش رای در انتخابات بازداشت شد.