سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دستگاههای اجرایی
نتایج چهارمين آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرايی كشور منتشر شد

سایت سازمان سنجش؛

نتایج چهارمين آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرايی كشور منتشر شد

نتایج اسامی سه برابر ظرفيت چهارمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه‌های اجرايی كشور سال 1396 در سایت سازمان سنجش منتشر شد.