یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دستمزدهای جعلی
عامل انتشار دهنده دستمزدهای جعلی عوامل «پایتخت۵» شناسایی شد

ردپای تخریب اوج در آن‌سوی آب‌ها؛

عامل انتشار دهنده دستمزدهای جعلی عوامل «پایتخت۵» شناسایی شد

مدیر روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج از شناسایی عامل انتشار دهنده تصویر جعلی دستمزدهای جعلی عوامل «پایتخت ۵» خبر داد.