چهار شنبه 25 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دستفروشی ماهی
دستفروشی ماهی در قزوین ممنوع است

رئیس دامپزشکی شهرستان قزوین:

دستفروشی ماهی در قزوین ممنوع است

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: مصرف ماهی در صورتی که به صورت غیربهداشتی تهیه و مصرف شود نه تنها مفید نخواهد بود بلکه به واسطه فساد سریع، می‌تواند خطراتی برای انسان ایجاد کند.