سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دستاوردهای اقتصادی
طراحی «جریان خاص» برای راهپیمایی 22 بهمن/ دستاوردهای اقتصادی انقلاب که نمی‌گویند!

اگر مردم پشتیبان انقلابشان نباشند...

طراحی «جریان خاص» برای راهپیمایی 22 بهمن/ دستاوردهای اقتصادی انقلاب که نمی‌گویند!

حضور در «راهپیمایی 22 بهمن»، چگونه خطراتی که متوجه آینده مردم و انقلاب اسلامی است را کمرنگ می‌کند؟