سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دریاچه رودک
 تبدیل دریاچه رودک به پایگاه قایقرانی قزوین

دبیر هیأت قایقرانی استان قزوین خبر داد:

تبدیل دریاچه رودک به پایگاه قایقرانی قزوین

دبیر هیات قایقرانی استان قزوین گفت: با انجام مراحل اداری جهت دریافت مجوز، تا پایان امسال دریاچه رودک به پایگاه قایقرانی برای ورزشکاران این رشته در استان تبدیل می شود.