دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : درمانگاه قائم محمدیه
مردم از خدمات‌دهی درمانگاه قائم محمدیه رضایت ندارند

عضو شورای شهر محمدیه:

مردم از خدمات‌دهی درمانگاه قائم محمدیه رضایت ندارند

عضو شورای شهر محمدیه گفت: هم اکنون بخش محمدیه و مهرگان با جمعیت 93 هزارنفری با یک درمانگاه قائم که خدمات دولتی ارائه می‌دهد روزگار می‌گذرانند.