پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : درسی با قرآن
درخشش فرهنگیان و دانش آموزان قرآنی قزوین

رئیس اداره قرآن ، عترت و نماز استان اعلام کرد:

درخشش فرهنگیان و دانش آموزان قرآنی قزوین

رئیس اداره قرآن ، عترت و نماز استان از کسب 9 رتبه توسط فرهنگیان و دانش آموزان قرآنی قزوین در مسابقات قرآنی خبرداد.