سه شبه 10 اسفند 1395
مشاهده کلمات کلیدی : دربار
بحران اقتصادی و تورم موجود در کشور کمرشکن است/ مجلس دهم باید برای پاسخگویی به مطالبات رهبری از عملکرد شعاری دوری کند

نماینده مردم تاکستان در مصاحبه با صبح قزوین:

بحران اقتصادی و تورم موجود در کشور کمرشکن است/ مجلس دهم باید برای پاسخگویی به مطالبات رهبری از عملکرد شعاری دوری کند

بهمن طاهرخانی با بیان اینکه بحران اقتصادی و تورم موجود در کشور کمرشکن است، بیان کرد: مجلس باید اولین مرکز و جایگاه برای تحقق بیانات رهبری باشد، یعنی مجلسی نباشد که با شعار به دنبال حل مشکلات مردم برود.

seperator
 موضوع فیلم «یتیم خانه ایران» چیست؟ +عکس

یتیم خانه ایران؛ تصویر گری هلوکاست مظلوم و ناشناخته ایرانی

موضوع فیلم «یتیم خانه ایران» چیست؟ +عکس

ابوالقاسم طالبی درباره یتیم خانه ایران می گویند: در فیلم،نه از شاه خبری هست و نه دربار. قهرمانان فیلم، مردمی هستند که در آن زمان نان را با خاک اره می خوردند.