شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دحوالارض
ادعیه و اعمال مخصوص روز دحوالارض + دانلود

25 ذی القعده روز دحوالارض؛

ادعیه و اعمال مخصوص روز دحوالارض + دانلود

دحوالارض مطابق با 25 ذی‌القعده روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات بخشید.

seperator
منظور از دحوالارض چیست؟

25 ذی القعده روز دحوالارض؛

منظور از دحوالارض چیست؟

بیست و پنجم ذی القعده، هم زمان با دحوالارض یعنی گسترش یافتن زمین است.