دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دحوالارض
ادعیه و اعمال مخصوص روز دحوالارض + دانلود

25 ذی القعده روز دحوالارض؛

ادعیه و اعمال مخصوص روز دحوالارض + دانلود

دحوالارض مطابق با 25 ذی‌القعده روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات بخشید.

seperator
منظور از دحوالارض چیست؟

25 ذی القعده روز دحوالارض؛

منظور از دحوالارض چیست؟

بیست و پنجم ذی القعده، هم زمان با دحوالارض یعنی گسترش یافتن زمین است.

seperator
امشب بیدار بمانید!

اعمال شب و روز «دحوالارض»

امشب بیدار بمانید!

در روایتی آمده که روزه «دحو الارض» مثل روزه 70 سال است و هر که این روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت به سر آورد، برای او عبادت 100 سال نوشته می‌شود.