سه شبه 27 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
پیوند مسجد با فضای مجازی بسیار موثر است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

پیوند مسجد با فضای مجازی بسیار موثر است

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: پیوند مسجد با فضای مجازی بسیار موثر است چرا که می‌توان از ظرفیت معرفتی، معنوی، دینی و اعتقادی جوانان در مساجد که نیروهای سرزنده هستند استفاده کرد.