سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی استان:
"سفیر آفتاب" در 22 نقطه از استان قزوین اجرا دارد

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی استان:

"سفیر آفتاب" در 22 نقطه از استان قزوین اجرا دارد

دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی استان گفت: سال گذشته 17 نقطه از مناطق مختلف استان قزوین میزبان "سفیر آفتاب" بود و در سال جاری در ۲۲ نقطه اجرای برنامه خواهد شد.