شنبه 1 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دانشگاه آزاد
«فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شد

با حضور اکثریت اعضا؛

«فرهاد رهبر» به عنوان رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شد

هیئت امنای دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.