دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دانشجوی نخبه قزوینی
ضعف اصلی دانشگاه‌ها، عدم توجه به واحدهای عملی است/ بزرگترین دغدغه فکری جوانان داشتن شغل است

دانشجوی نخبه در مصاحبه با صبح قزوین:

ضعف اصلی دانشگاه‌ها، عدم توجه به واحدهای عملی است/ بزرگترین دغدغه فکری جوانان داشتن شغل است

دانشجوی نخبه گفت: بزرگترین مشکل دانشجویان همین دغدغه‌ی فکری آنها برای کار است و اگر دولت بتواند نقش خود را در زمینه‌ی اشتغال‌زایی پررنگ‌تر کند می‌تواند یکی از بزرگترین دغدغه‌های فکری جوانان کشور را رفع کند.