شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دانشجوی دکتری
ماجراى درخواست‌هاى عجیب از دانشجویان دکترى!

تعهد بده که بچه‌دار نمی‌شوی!

ماجراى درخواست‌هاى عجیب از دانشجویان دکترى!

در بعضی رشته‌های دانشگاهی در مقطع دکتری، از دانشجویان خانم تعهدات عجیبی گرفته می‌شود.