سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دانش آموزان محروم
بیش از 4 میلیارد ریال در جشن عاطفه‌ها جمع آوری شد

در قزوین؛

بیش از 4 میلیارد ریال در جشن عاطفه‌ها جمع آوری شد

گزارش‌های اولیه حکایت از آن دارد که میزان مشارکت مردمی در جشن عاطفه‌های استان قزوین بیش از چهار میلیارد و 300 میلیون ریال بوده است.