چهار شنبه 2 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دامپروری
نخستین مجتمع دامپروری و تولید نهاده‌های ژنتیکی گاو سیمنتال در کشور به بهره‌برداری رسید

همزمان با سفر استانی هیات دولت؛

نخستین مجتمع دامپروری و تولید نهاده‌های ژنتیکی گاو سیمنتال در کشور به بهره‌برداری رسید

با افتتاح نخستین مجتمع دامپروری و مرکز پیشرفته تولید نهاده‌های ژنتیکی گاو سیمنتال به همت محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی، زمینه تولید، تکثیر و گسترش این نژاد برتر گاوهای دومنظوره در کشور فراهم شد.