شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : داعش وطنی
داعشی‌های مقیم روزنامه‌های وطنی

یادداشت؛

داعشی‌های مقیم روزنامه‌های وطنی

داعشی های وطنی همان هایی هستند که با کنایه های زهر آلودشان، پیوسته و مدام ، قلبهای داغدار و جگر های سوخته خانواده شهدای مدافع حرم را نشانه می رفتند .