جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : داروهای مخدر
فروش داروهای مخدر در داروخانه‌های خصوصی غیرمجاز است/ آمار دقیقی از مصرف داروهای مخدر نداریم

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر علوم پزشکی قزوین:

فروش داروهای مخدر در داروخانه‌های خصوصی غیرمجاز است/ آمار دقیقی از مصرف داروهای مخدر نداریم

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر علوم پزشکی قزوین گفت: فروش داروهای مخدر در داروخانه‌های خصوصی غیرمجاز است و فروش آن فقط با نسخه پزشک در داروخانه‌های بیمارستانی دولتی برای بیمارانی با درد زیاد و مصارف پزشکی مجاز است.