دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : داروهای بیماران کلیوی
سالانه 200نفر به آمار بیماران کلیوی افزوده می‌شود/ مشکل تامین داروی بیماران جدی است

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قزوین:

سالانه 200نفر به آمار بیماران کلیوی افزوده می‌شود/ مشکل تامین داروی بیماران جدی است

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گفت: بالغ بر 1100بیمار کلیوی و دیالیزی تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی قزوین هستند، این آمار متاسفانه رو به افزایش است.