سه شبه 3 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : داربستی شدن باغات انگور
50 هکتار از باغات انگور شهرستان داربستی شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

50 هکتار از باغات انگور شهرستان داربستی شد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در 50 هکتار از باغات انگور این شهرستان سیستم داربستی اجرا شده است.