دو شنبه 7 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دارالقران
یک طبقه از منزلم را به دارالقرآن تبدیل کردم

جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی:

یک طبقه از منزلم را به دارالقرآن تبدیل کردم

جانباز 70 درصد جنگ تحمیلی گفت: با توجه به شرایطی که داشتم یک طبقه از منزلم را به دارالقرآن تبدیل کردم تا به صورت مستمر برنامه‌های فرهنگی و دینی با هدف انتقال ارزش‌های اسلامی به قشرهای مختلف مردم برگزار شود.