یکشبه 27 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : دادگستری تهران
آخرين اخبار از اعدام قاتل بنيتا

حکم اعدام قاتل بنیتا در دیوان عالی کشور تایید شد

آخرين اخبار از اعدام قاتل بنيتا

حکم اعدام قاتل بنیتا دختر هشت ماهه ربوده شده توسط سارقان خودرو در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تایید و پرونده به دادگستری تهران ارجاع شد.

seperator
حکم اعدام قاتل ستایش سحر گاه امروز اجرا شد

اسماعیلی :

حکم اعدام قاتل ستایش سحر گاه امروز اجرا شد

رئیس دادگستری استان تهران گفت:سحرگاه امروز حکم امیرحسین قاتل ستایش قریشی اجرا شد.