سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دادگاه کیفری
حمید بقایی در دادگاه حاضر نشد

آخرین اخبار از دادگاه حمید بقایی؛

حمید بقایی در دادگاه حاضر نشد

حمید بقایی در سومین جلسه رسیدگی به پرونده اش در شعبه 1057 دادگاه کیفری دو استان تهران حاضر نشد.