چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دادگاه بقایی
خودرأیی‌های اخیر احمدی‌نژاد به هیچ‌وجه پذیرفته نیست/حمایت از بقایی، آب در هاون کوبیدن است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین:

خودرأیی‌های اخیر احمدی‌نژاد به هیچ‌وجه پذیرفته نیست/حمایت از بقایی، آب در هاون کوبیدن است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: خودرأی بودن و زیر قانون زدن از هیچ کسی پذیرفته نیست؛ اما اگر برای دیگران این کار تخطی است برای احمدی نژاد اقبح است زیرا از جزییات قانون اطلاع کامل دارد.